Kako kupiti - Zelena Avenija

Kako kupiti

U dobrom duhu starog, za vas gradimo novi Zemun – dobrodošli!

Kontaktirajte nas

KAKO KUPITI STAN NA KREDIT?

Realizacija kupovine stana Zelene Avenije iz sredstava stambenog kredita: – Nakon odabira stambene jedinice odnosno konkretne nekretnine, prvi korak je sklapanje predugovora između Prodavca (Investitora) i Kupca, Sledeći korak je overa ugovora o kupovini stana kod nadležnog Javnog beležnika.

– Nakon overe Ugovora, u roku do 5 dana, Kupac je dužan da – u skladu sa uslovima iz Predugovora, na račun Prodavca uplati iznos prve rate kupoprodajne cene i to najmanje 20% od ukupne ugovorene kupoprodajne cene nepokretnosti.

– U slučaju da se deo kupoprodajne cene isplaćuje iz sredstava stambenog kredita, banka će uplaćeni iznos uvažiti kao Učešće u kreditu.

– Potom se uspostavlja hipoteka na stan koji je predmet kupoprodaje.

– Nakon što stepen izgrađenosti objekta dostigne određeni procenat (može biti od 20% do 80%)* i Kupac od Investitora dobije pisanu informaciju putem elektronskih kanala (mail-om), Kupac je dužan da podnese odgovarajuću dokumentaciju odabranoj poslovnoj banci i da pokrene proces odobrenja kredita, Tada se realizuje isplata ostatka kupoprodajne cene nepokretnosti iz sredstava odobrenog kredita.

– Nakon obrade kredita od strane banke i upisa hipoteke u katastru, banka u ime Kupca, isplaćuje sredstva kredita na ime isplate kupoprodajne cene nepokretnosti, na račun Prodavca (Investitora).

ZELENA AVENIJA – KUPOVINA PRVOG STANA NA KREDIT

Ukoliko ste odabrali da vaš prvi stan bude u Zelenoj Aveniji, važno je da znate da prilikom kupovine prve nekretnine, kao Kupac imate mogućnost povraćaja PDV-a od 10%. Uslovi koje morate da ispunite za povrat sredstava su:

  • da nemate nekretninu u svojini (susvojini) – do 01.07.2006. godine i
  • da kupujete stan od Investitora koji je u sistemu PDV-a.

Sama nekretnina može biti završena ili u izgradnji. Napominjemo da se za parking mesta i garaže ne vrši povraćaj PDV-a.

Hvala što birate Zelenu Aveniju!

Napomene: Banke zadržavaju pravo da kreditnu sposobnost svakog klijenta procene individualno i da mu traže dodatna sredstva obezbeđenja kredita, Investitor ne može da utiče i ugovara odnos Banke i Kupca.

*Investitor zadržava pravo da od Kupca traži da u proceduru podnošenja zahteva za kredit uđe pre stepena izgrađenosti od 80% obzirom da su projekti Zelena Avenija prepoznati kao sigurna kupovina u svim bankama.

viber
phone
Button