Projekat u izgradnji

ROK DECEMBAR 2023.

Gotovi stanovi

ROK JUN 2023.

Najstrože je zabranjeno korišćenje materijala sa ovog sajta u bilo koje promotivne svrhe bez pisane saglasnosti firme “Montex MK-DK Invest” d.o.o i “Montex Investments d.o.o.”. U suprotnom na osnovu zakona o zaštiti autorskih i srodnih prava firma “Montex MK-DK Invest” i “Montex Investments d.o.o.” će pokrenuti tužbu protiv bilo kog pravnog ili fizičkog lica.