Pametan i bezbedan dom

Stanovi u „Zelenoj aveniji“ biće opremljeni vrhunskim alarmnim sistemom sa funkcijama pametnog stana uz jednostavno korišćenje sistema sertifikovanim prema evropskom standardu bezbednosti.

U želji da stanovi budu bezbedni instaliran je sistem koji obezbeđuje zaštitu od provale i od poplave na kritičnim mestima u stanu kao i od požara u spavaćem delu stana. U slučaju bilo kakvog problema možete da dobijete automatske SMS i/ili e-mail poruke sa tačnim opisom problema.

Obezbeđene su i funkcije pametne kuće odnosno možete lokalno ili daljinski da uključite i isključite grejanje i klima uređaj u svom stanu radi uštede u potrošnji električne i toplotne energije. To možete da uradite na tastaturi u stanu, preko telefona ili kompjutera uz jednostavnu upotrebu.

Sistem Vam obezbeđuje i stalno praćenje temperature u stanu uz grafički prikaz svih promena na Vašem pametnom uređaju. Ukoliko temperatura pređe gornju ili donju granicu, koju ste Vi sami odabrali, dobićete automatsku SMS i/ili e-mail poruku sa obaveštenjem. U slučaju bilo kakvog problema u stanu možete da aktivirate skriveni ‘PANIK’ taster koji će poslati hitna obaveštenja nadležnim osobama koje ste sami definisali i uključiti sirenu, ukoliko Vi to želite.

Sistem ima više vidova komunikacije za sigurnu vezu sa spoljnim svetom: internet, GPRS, SMS i telefonski poziv. To Vam garantuje najbezbedniji rad i efikasno održavanje uz besplatno korišćenje Jablotron Cloud-a koji koristi sistem zaštite kao i banke za elektronsko poslovanje.

Ovo je osnovi komplet u svakom stanu, a sistem se može individualno proširiti i nadograditi brojnim opcijama i unapređenjima po želji korisnika.

Više detalja možete videti na adresi www.KLT.rs