Najstrože je zabranjeno korišćenje materijala sa ovog sajta u bilo koje promotivne svrhe bez pisane saglasnosti firme “Montex MK-DK Invest” d.o.o i “Montex Investments d.o.o”. U suprotnom na osnovu zakona o zaštiti autorskih i srodnih prava firma “Montex MK-DK Invest” i “Montex Investments d.o.o” će pokrenuti tužbu protiv bilo kog pravnog ili fizičkog lica.