Narodna banka Srbije ograničila kamatne stope za izdavanje stambenih kredita

 

Narodna banka Srbije je vanrednoj sednici Izvršnog odbora donela Odluku o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima, kojom je ograničila kamatnu stopu za dužnike koji su korisnici prvog stambenog kredita s promenljivom kamatnom stopom, a čiji ugovoreni iznos ne prelazi 200.000 evra. Tim dužnicima je privremeno ograničena nominalna kamatna stopa za narednih 15 meseci, počev od oktobarske rate. Banka neće imati pravo da od dužnika potražuje razliku u kamati usled primene ove odluke. Više informacija na www.nbs.rs.